Hårmineralanalys

Vad är hårmineralanalys?

Ditt hår innehåller alla mineraler som finns i din kropp. I de flesta fall återspeglar det också hur stor mängd av dessa element som finns i kroppsvävnaden. Resultatet från en hårmineralanalys ger en klar bild av din invärtes miljö, inte bara din näringsmässiga status kan överblickas, utan vi kan också lära oss mycket mer om hur pass effektivt din kropp arbetar.

Du kan ta reda på exakt vad det är som just du saknar och vilka sjukdomar som du ev. kommer att utveckla i framtiden och hur du kan göra för att förebygga dem. Vi har har specialiserat oss på analysmetoder som avslöjar brister och obalanser i kroppens depåer och funktioner för bästa behandlingsresultat med naturliga tillskott, kostråd och tips om motion. Resultatet redogörs detaljerat i en personlig analysrapport.

Hur kan en hårmineralanalys hjälpa mig till bättre hälsa?

 

Efter 30 års forskning har håranalysen visat sig vara den mest praktiska metoden att kontrollera mineralbalansen i kroppen. Detta värdefulla verktyg indikerar vilka tillskott man behöver och vilka som ska undvikas. Och det är ingen hemlighet att läkare inom nästan varje medicinsk gren, såväl som nutritionister och dietister, rutinmässigt använder håranalyser. Producenter av hälsoprodukter är numera väl medvetna om den forskning som pekar på sambandet mellan näring och hälsa. Men vad som är bra näringsmässigt för en människa kanske inte är bra för en annan. Din personliga analysrapport är utformad så att den hjälper dig att tillsammans med din läkare/terapeut få fram bästa möjliga, personliga näringsprogram

 

Hur vet jag att resultatet av håranalysen är tillförlitligt?

 

Om hårprovet anskaffats på ett korrekt sätt är håranalysen mycket exakt. Ytterst sofistikerade instrument och mjukvaruprogram tillåter en omfattande kvalitetskontroll. På TEI har vi specialiserat oss på håranalyser och analyserar över 50 000 prover om året. Många laboratorier som utför håranalyser utför även andra tester, men på TEI ägnas all uppmärksamhet åt att säkerställa exaktheten hos de resultat vi får fram

 

Ppåverkas inte resultatet av hårfärgningsmedel, schampo, tvål osv.?

 

Vissa kosmetiska hårbehandlingar kan förorena huvudets hår, exempelvis färgmedel som innehåller blyacetat, blekningsprocesser som på konstgjord väg påverkar kalciummängden samt medicinskt schampo som innehåller zink eller selen. Men det är endast dessa enstaka mineraler som påverkas. Alla andra mineraler som testas ger giltiga resultat. Med våra omfattande möjligheter att tyda och jämföra testresultat kan dessa effekter kringgås. Men vi rekommenderar ändå att hårprovet tas i helt obehandlat tillstånd eller ca 1 månad efter en färgbehandling.

 

Kan inte blod- eller urinprov berätta lika mycket som en håranalys?

 

Blodprov ger endast information om mineralförekomsten vid provtagningstillfället. Om du precis ätit en banan kan provet indikera en hög kaliumhalt, trots att man egentligen behöver kaliumtillskott. Håranalysen å andra sidan visar din totala halt av kalium den faktiska lagrade mängden under en tidsperiod inte bara vad du åt den dagen. Ett blodprov visar alltså endast med exakthet vad som finns i blodet just vid testtillfället.

Mätning av mineralhalten i urinen visar bara vad som utsöndras från kroppen inte nödvändigtvis vad som absorberats som bränsle i kroppen.

Blod- och urinprov är med andra ord som ögonblicksbilder, medan en håranalys är som en videofilm som visar mineralsituationen i din kropp.

 

Hur går en håranalys till?

 

Steg 1

Klippning: Först tas ett prov av ditt hår. Håret ska komma från flera ställen i hårbottnen i bakre delen av huvudet.

 

Steg 2

På labbet: När ditt prov anländer till laboratoriet prepareras det för testningen genom ett flertal speciella procedurer som utvecklats av TEI. Efter omfattande förberedelser placeras ditt prov i provrör. Särskilda syror tillsätts sedan som påbörjar nedbrytningen, eller smältningen av håret. Syrorna i kombination med hög värme gör att ämnena i hårproteinet kan avskiljas. När väl håret är fullständigt upplöst återstår endast mineralsalterna. Efter att ha blivit till en lösning analyseras sedan mineralerna med hjälp av hyperkänsliga specialinstrument.

 

Steg 3

Resultatet: Här tyder man resultatet då flera hundra faktorer bedöms, exempelvis förekomsten av olika mineraler, deras inbördes förhållande och tungmetaller. även den metaboliska typen bestäms. Från TEI får du sedan resultatet från din håranalys, komplett med diagram och åtföljande förklaringar samt en fackmässig rapport till din läkare/terapeut. Du kan lära dig mycket om din kropp, och kanske hitta svar som du letat efter i åratal.

 

Varför kan jag inte bara ta ett bra multivitaminpreparat?

 

Vi vet nu mer än någonsin tidigare om samspelet mellan vitaminer och mineraler. Att själv uppdatera sin kunskap är livsviktigt för den framtida hälsan. Som du säkert vet är vitaminer och mineraler livsviktiga för god hälsa, men visste du att de även kan ha en negativ inverkan?

För mycket zink kan motverka vitamin D. Därför kan ett godtyckligt intag av zink orsaka en obalans i vitamin D-nivån. För lite vitamin D, å andra sidan, motverkar kalcium och skapar försämrade möjligheter till kalciumupptag. Nu har du plötsligt kalciumbrist. För mycket vitamin C kan orsaka kopparbrist och göra att för mycket järn lagras i kroppen. En dominoeffekt uppstår. Samtidigt som du vet att vitaminer och mineraler behövs, kan för mycket av något vara lika illa som för lite. De kommande åren kommer man säkert oftare att betrakta övernäring (för mycket av ett näringsämne) som ett större problem än undernäring.

Förstår du nu varför det inte räcker att bara ta ett multivitaminpreparat eller att öka intaget av vitamin C eller andra näringsämnen utan att veta den faktiska mineralbalansen? Du riskerar att skapa ytterligare obalanser.

HÄLSOCENTER PHOXTHOR

HälsoCenter Phoxthor, Eklandagatan 6, 412 55 Göteborg. Tel. 0709 26 42 63

HälsoCenter Phoxthor Copyright @ All Rights Reserved