hälsoanalys

HÄLSOCENTER PHOXTHOR

För en djupare hälsoanalys använder vi oss av bl.a. Ansiktstydning, Kroppsundersökning, Bicom bioresonans och QI-metoden.

Vi kan mäta obalanser i:

  • Mage och tarm
  • Njurar
  • Lever
  • Hjärta
  • Urinblåsa
  • Galla
  • Lungor
  • Hormoner
  • Matintolerans
  • Candida

 

Långt innan sjukdomar märks eller diagnostiserats inom sjukvården kan vi mäta störningar i kroppens flöde av energier. Dessa störningar framkallar en obalans. Enligt kinesisk hälsofilosofi orsakar den här obalansen nästan alla sjukdomstillstånd, fysikt och psykiskt.

Om vi kan mäta ett sjukdomstillstånd redan innan individen känner till det, så kan vi också åtgärda det innan det hamnar hos sjukvården.

Vi förstärker det friska i kroppen istället för att senare bekämpa sjukdomssymptom

 

Med Qi-terapi och andra metoder behandlar vi helt smärtfritt och naturligt.

Allergier, överkänslighet och astma

Psoriasis och eksem

Mage och tarmbesvär, svamp, virus och bakterier

Immunstärkande, avgiftande

Stärkande för lungor, lever, njurar, stress och utmattning

Hormonproblem, värk

Stöd för ämnesomsättning

Fysisk utbrändhet och kronisk trötthet

Elöverkänslighet

Migrän och huvudvärk

Yrsel och öronsusningar (tinnitus)

Rygg-, axel- och nackvärk

Fibromyalgi

Underfunktion i blod och syrecirkulation

Blodtrycksförändringar

Menstruations- och övergångsbesvär

Astma och luftvägsproblem

Idrottsskador (muskel-, sen- och ledinflammationer, svullnader, tennisarm etc.)

Du får en fullständigt hälsoanalys utförd av certifierad och utbildad personal. Alla våra behandlingar och mätningar är baserade på frekvenser. Den här metoden skiljer sig från hårmineralanalys på det viset att du får resultat direkt i handen. Du måste vara på plats när vi mäter dina funktioner.Till skillnad från en hårmineralanalys t.ex. där analysen visar ditt tillstånd över tid, visar en frekvensanalys ditt tillstånd i nuläge. Du får en sammanfattande rapport med råd vad du behöver åtgärda för att må bättre.

 

Allergibehandlingar

Bioresonansterapi är en behandlingsmetod som baseras på den kinesiska akupunkturläran men praktiseras med modern västerländsk teknik. Genom att mäta det elektriska motståndet på kroppens akupunkturpunkter kan man kartlägga ämnen som en person är allergisk mot. Mätningen är smärtfri, inga stick eller blodprov.

Det finns inga biverkningar i medicinsk mening då inga kemiska ämnen tillförs kroppen. Däremot kan man ibland uppleva en viss trötthet, samt känslighet som ökar ibland under början av behandlingsperioden.

 

HälsoCenter Phoxthor, Eklandagatan 6, 412 55 Göteborg. Tel. 0709 26 42 63

HälsoCenter Phoxthor Copyright @ All Rights Reserved