samtalsterapi

HÄLSOCENTER PHOXTHOR

Vad är samtalsterapi

 

Det är ett behandlingssätt där du tillsammans med terapeuten tar reda på varför du inte mår bra och hur ska du ta ur dig ur den kris du befinner dig i samt att hitta utvecklingsmöjligheter. Samtalsterapin hjälper dig att förstå dig själv bättre och varför du gör som du gör i vissa situationer.

 

Vilka ska gå i terapi?

 

Här är några vanliga problem som man handskas med dagligen och som man kan få hjälp för:

Är du osäker och har dåligt självförtroende? Beroendeproblematik, oro, ångest och existentiella frågor Har du svårigheter i relationer till andra? Har du tvångstankar och fobier?

Känner du att du tappat fotfästet? Har du drabbats av sorg eller genomgår du en kris? Känner du dig otillräckligt? Känner du dig stressad? Har du sömnsvårigheter? Behöver du stöd och hjälp att bryta negativa beteenden och mönster?

 

Som inriktning arbetar vi med Psykosyntes.

HälsoCenter Phoxthor, Eklandagatan 6, 412 55 Göteborg. Tel. 0709 26 42 63

HälsoCenter Phoxthor Copyright @ All Rights Reserved