Allergi

HÄLSOCENTER PHOXTHOR

Bicom är namnet på den utrustning som används för bioresonansterapi, och tillverkas av företaget Regumed i Tyskland sedan mer än 30 år.

 

Bicoms funktion och användning utvecklas kontinuerligt av företaget och en referensgrupp bestående av mycket skickliga och erfarna läkare, terapeuter och veterinärer.

 

Bicomstatistik Norden

I Sverige finns det våren 2016 knappt 80 Bicomkliniker och 90 terapeuter, i Norge cirka 55 och i Danmark cirka 10. I Finland finns det ännu så länge bara 5 Bicomkliniker.

 

Bicomstatistik internationellt

 

• Mer än 35 års erfarenhet

• Totalt finns det cirka 14.000 Bicomutrustningar i användning i cirka 80 länder

• Bicom används på cirka 600 statliga sjukhus

• Uppskattningsvis 56% av användarna utanför Tyskland är läkare

• I Tyskland är 61% av användarna läkare

Behandlingen startar genom mätning. Mätningen är smärtfri, inga stick eller blodprov.

Det finns inga biverkningar i medicinsk mening då inga kemiska ämnen tillförs kroppen. Däremot kan man ibland uppleva en viss trötthet, samt känslighet som ökar ibland under början av behandlingsperioden.

Tekniken utvecklades i Tyskland på 1970-talet av Franz Morell, inspirerat av traditionell kinesisk läkekonst. Bicom finns i ett 90-tal länder. I Tyskland används den av ca 3000 läkare. Själva Bicom-apparaten är godkänd enligt EU:s Medical Devices Directive (93/42/EEC)

Det finns många studier från Tyskland och Kina. För mer info om detta kontakta www.regumed.com.

Hur går det till?

Själva behandlingen är smärtfri och fri från läkemedel. Behandlingstiden är cirka en timma. Behandlingstillfällen varierar mellan 1-3 gånger/vecka. De flesta patienter brukar få totalt 8-15 behandlingar.

Om du tar läkemedel mot allergiska besvär och vill trappa ned eller sluta med dem, skall du göra detta i samråd med din läkare.

Bicom producerar inga egna frekvenser. De ämnen som patienten visat reaktion mot vid testningen används i behandlingen.

Frekvenserna förmedlas till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Normalt används en mjuk platta utmed ryggen.

HälsoCenter Phoxthor, Eklandagatan 6, 412 55 Göteborg. Tel. 0709 26 42 63

HälsoCenter Phoxthor Copyright @ All Rights Reserved